۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبه

سلام به شما !مدتيست كه سرسختانه با كزارش رقابتهاي جام جهاني فوتبال دستو پنجه نرم ميكنم و خودم و دوربينم را استراحت دادم . اما زود برميگردم !!!

۱۳۸۹ خرداد ۱۵, شنبه

تظاهرات خشمگين دانشجويان هرات برعليه ترويج دين مسيحيت در كابل !!